Co warto wiedzieć o przewiertach sterowanych?

Warto wiedzieć, że układanie instalacji podziemnych jest niezbędne do tego, by określone tereny zostały zaopatrzone w internet, wodę, prąd i gaz. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że jest to zdecydowanie trudniejsze zadanie niż mogłoby się wydawać. Ogromną przeszkodą może być ukształtowanie terenu. Obecnie można korzystać z bezwykopowych metod układania instalacji. Świetnym przykładem mogą być przewierty sterowane.

Kiedy dokładnie wykonywane są przewierty horyzontalne?

Należy mieć świadomość, że w niektórych sytuacjach będą potrzebne przewierty horyzontalne. Godny uwagi jest fakt, że wiercenie poziome jest zdecydowanie trudniejsze. Wykonywane są one przede wszystkim w celu poprowadzenia instalacji. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że kanały, światłowody i rury ciepłownicze są umieszczane pod ziemią.

Warto również wiedzieć, że są one prowadzone równolegle do jej powierzchni. W celu ułożenia instalacji trzeba nie tylko dostać się pod powierzchnię, ale również przygotować odpowiednie miejsce na rury czy przewody. Jak wiadomo nie zawsze będzie możliwe wykonanie wykopu, gdyż ingerencja w teren może być niewskazana. Rekomendowane jest wtedy postawienie na przewierty horyzontalne.

Na czym polega wykonywanie przewiertów sterowanych?

Należy mieć świadomość, że przewierty horyzontalne bardzo często są wykonywane pod budynkami, drogami czy rzekami. Ponadto mogą być konieczne na obszarach krajobrazu, który jest chroniony. Co dokładnie powinno się zrobić, aby w żaden sposób nie zostały naruszone struktury przyrodnicze. Trzeba zdecydować się na horyzontalne przewierty sterowane (HDD).

W najprostszym możliwym ujęciu instalacje powinno się ułożyć w trzech etapach. W pierwszej kolejności dokonywany jest przewiert pilotażowy. Polega one na sprawdzeniu, czy określona droga instalacji została przez fachowców właściwie wytyczona. Nie może bowiem naruszać chronionych struktur. Zadaniem drugiego etapu jest rozwiercenie otworu. Na końcu trzeba przeciągnąć rurę. Otwór w tym momencie będzie już odpowiednio szeroki. Wystarczy ponownie umieścić w nim orurowanie.

O czym jeszcze należy wiedzieć?

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że bezwykopowe układanie instalacji przy wykorzystaniu przewiertów sterowanych umożliwia wykonać przewiert o średnicy 60 cm i długości 300 m. Ponadto głębokość posadowienia może dochodzić do 20 metrów. Pracownicy mogą bez większego problemu układać rury, które będą wykonane ze stali. Dzięki omawianemu rozwiązaniu instalacja powstaje stosunkowo małym kosztem.